O firmie

Spółka Vega Vita Brno, Sp. z o.o. działa na czeskim rynku z produktami rolnymi już od 1999 roku. Do jej podstawowej działalności należy działalność handlowa i zbyt v branży produktów rolnych (zboża, rośliny strączkowe, rośliny oleiste).

Rośliny strączkowe i rośliny oleiste w większości wykorzystują się w przemyśle spożywczym (młynarstwo, piekarnictwo, pakownie, w zakładach, które zajmują się konserwacją) lub używane są jako komponenty do produkcji mieszanek paszowych. Zboże używa się przede wszystkim jako surowiec podstawowy w młynarstwie i w przemyśle produkcji mieszanek paszowych. W przypadku nieodpowiedniej jakości wykorzystują się przy produkcji spirytusu itp.

Wymagania w kwestii pakowania są różne. Przy małych objętościach jest towar pakowany do pytlów (50 kg) albo do worków (500 – 1000 kg). Przy dużych objętościach towar ekspediujemy luzem. Za minimalną ilość towaru uważamy 1 kamion ( 24 t). Podczas swojego istnienia spółka Vega Vita Brno, Sp. z o.o. nabyła dużo bardzo cennych doświadczeń w branży handlu z produktami rolnymi, i to jak na rynku krajowym, tak i na rynku zagranicznym.

Aktualnie spółka zajmuje się przeważnie eksportem produktów rolnych do całej Unii Europejskiej, ale i poza Unię Europejską. Niemal większość przez nas sprzedanego towaru pochodzi z produkcji krajowej. Swoją działalnością staramy się dopomóc korzystniejszej realizacji i spieniężeniu produktów rolnych od naszych rolników na rynku krajowym, ale przede wszystkim na rynku zagranicznym, co jest naszym priorytetem. Pomiędzy naszych zadowolonych klientów należą partnerzy handlowi z Republiki Czeskiej, Słowacji, Polski, Węgier, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Mamy nadzieję, że i Państwo stanie się naszym zadowolonym klientem!