Aktuality

Poptávka

09. 08. 2017

MÁK MODRÝ: 48-96 t, CZ sklizeň 2017, vaky, kvalita: čistota min. 99,9 %, ostatní dle nabídkového vzorku a příslušné ČSN a platné legislativy EU

HOŘČICE BÍLÁ/ČERNÁ/ORIENTÁLNÍ: 24 t, CZ/UA/RUS sklizeň 2017, vaky, kvalita: čistota min. 98,0 %, ostatní dle nabídkového vzorku a příslušné ČSN

OVES NAHÝ: 48-96 t, CZ sklizeň 2017, vaky, kvalita: čistota min. 99,0 %, pluchatost max. 5%, ostatní dle nabídkového vzorku a příslušné ČSN

Nabídka

09. 08. 2017

SLUNEČNICE LOUPANÁ - BAKERY: 23,25 t, BG slizeň 2017, papírové pytle á 25 Kg, 31 palet á 750 Kg, kvalita: šistota 99,95%, zlomky max. 10 %

 

Nabídka

09. 08. 2017

KMÍN DVOULETÝ: 24 t, CZ slizeň 2017, papírové pytle á 25 Kg32 palet á 750 Kg, kvalita: čistota 99,9%, silice min. 3,0%

Oznámení o změně sídla

15. 07. 2016

Tímto oznamujeme, že s účinností ode dne 15.7.2016 došlo ke změně sídla společnosti.

Nové sídlo a korespondenční adresa:
Vega Vita Brno, s.r.o.
Bělohorská 143
636 00 Brno

Prosíme o vystavování kupních smluv, faktur a přepravních dokumentů na výše uvedenou adresu. 

 

Tel.: +420 533 446 259